2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 960 times in 2015. If it were a cable car, it would take about 16 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Reklámok

Advent ünnepére II.

III. Adventnek öröme 

Testvérek!

A harmadik Adventnek ünnepe az a harmadik ajtó, amin magam hatodik éve, de a világ már több mint 2000-dik éve lép be a szeretet lelki állapotában. Itt megállva újra emlékezhetünk arra a pillanatra, amikor az Aprószentek belépnek életünkbe. (Mt2,16-18). De fontos megemlíteni Lk1,67-80 eseményeit, amelyek szorosan összekapcsolódnak a keleti bölcsekkel. Három Perzsiából érkező keleti bölcs három értékkel, de egyazon akarattal, amit a jelképek kötnek egybe.

Ma már ismerjük ennek a történetnek több változatát, de most számunkra az a fontos, ami szellemi értékként reánk maradt. Lélekben Gáspár, Menyhárt és Boldizsár bőrébe bújhatunk. Igenis legyünk csillagkövető emberek, keressük Krisztus születendő helyét, nem földi útként, hanem lelkiként. Van-e bennünk is olyan jászol, ahol Jézus lelkisége és szellemisége, mint kisded, meg tud születni. Jussék eszünkbe a lélekkeresztségünk mint mirha, olaj, tömjén vagy arany értéke! Ezt azért kaptuk, hogy hálaajándékként lelkileg újra Jézus Urunk lábai elé tudjuk helyezni. Hosszú út volt számunkra egy évig követnünk a csillagot. Ezen idők alatt Mária példaértékként volt életünkben mint törékeny asszony, de erős szikla. Nem hiába emeltetett az Apostoli Anyaszentegyház patrónájává. De ma megérkeztünk, hogy 14 nap múlva mi is a jászolban lehessünk.

Áldott, békés harmadik Adventi ünnepeket!

IV. Advent öröme

Elérkezett számunkra az utolsó, negyedik Adventnek öröme, amiről Gyertyaszentelő Nagyboldogasszonyunk jelleme juthat eszünkbe. Emlékezzünk arra, amikor Jézus említést tesz arról, hogy a jó Pásztor és az ő juhai hová tartoznak, és miért nem jó szétszéledniük. (Jn10,2-41)

Gondolkozzunk el azon, vajon miért is fontos ezen az utolsó Advent ünnepen reggeltől késő estig gyertyát gyújtani? (Mt25,2-13)

De számunkra nemcsak ez az egy nap az, amikor keresztények vagyunk. Sokan helytelenül gondolkodnak arról, hogy csak ma, vagy más ünnepekkor tartják fontosnak, hogy keresztények legyenek. Mindig és mindenhol keresztényként kell élnünk hétköznapjainkat. Igen, mert attól a naptól fogva, hogy lélek-kereszteltek lettünk, örök fény-hordozókká váltunk Krisztus törhetetlen lámpásaként. Ez a 6. év számomra a legnagyobb küzdelem egy kereszténységében megtört társadalomban, ahol nem csupán a hit tart még életben, hanem az a remény is, hogy a felebaráti és ellenségszeretet szívként tud bennem élni, dobogni. Úgy lépek be ennek a negyedik ünnepnek ajtaján, mint egy vándor, aki szállást keres. De vajon találok-e?

Vajon sok, sötét, gyertya nélküli házat találok, ahol van fény ugyan, de csak olyanok számára, akik a családi idillben vér szerinti jogon ünnepelnek? Van-é még ebben a földi világban nyitott szívnek dobbanása, vagy már gépek tartják életben a haldokló világi emberek lelkét?

Krisztus, mint életet adó orvos minket, „lelki medikusokat” megtanított arra, amikre 12 apostolát, mikor a világba küldte őket kettesével. Igenis van Élő Istenünk és Élő reménységünk arra, hogy lélekben megmutassuk másoknak azt a Betlehemet, ahol mi is jártunk újjászületésünk pillanatában. Beszéljünk nekik arról, hogy Krisztus élő Emberfiú nagysága milyen további út lehet a megakadt út-feladatok számára is. Imádkozzunk értük!

Boldog negyedik Adventi ünnepet!  Áldott Karácsonyt!

Advent ünnepére

candle_of_prayer-798486Testvérek!

Ismét eljött közénk az az öröm, mikor a mi Urunk Jézus Krisztus emberként testet öltve a Földre született egy Szűz által. Ez az a nap számunkra, amikor az Ég megnyitotta kapuit, hogy általa mi is, emberek, Lélek szerint részesülhessünk abban, amit ajándékként kaptunk.

Az első Adventnek öröme nem más, mint Jézus első megjelenése egy nyolcágú csillag jelképében, jelezve nekünk, hogy az Ő világossága olyan út, amit követve mindig a helyes irány vagyis Isten felé törekedünk. Újra legyen számunkra nyitott könyv az az Örömhír/Evangélium, amit krisztusi csillagként követnünk kell.  (Mt2,2-12)

Mi is lehetne számunkra egy ideillő gondolat, mint a következő:

„A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.” (Fil2,6-8)

Áldott I. Adventi ünnepeket!

Szeplőtelen Szűz hálaadó ünnepe

Advent második öröme a Miasszonyunk látogatása Erzsébetnél. Számunkra nincs is nagyobb öröm, mint amikor az Égiek felé fordulva tudjuk azt, hogy hogyan szólíthatjuk meg Őket. Ahogyan Mária látogatást tett Erzsébetnél, nem földi  párbeszéd alakult ki közöttük, hanem olyan mennyei, ami minden más ember felé való gondolkodását is gyökeresen megváltoztatta. Megváltoztatta őt az imádkozásban, beszédben, Isten iránt való tiszteletben. (Lk1,39-45)

De hogyan is tudjuk ezeket a gondolatokat összekapcsolni a második Adventtel? Amikor belépünk Advent második ajtaján tanúi lehetünk a Miasszonyunkkal való találkozásnak úgy, hogy mi nyitjuk ki azt a második ajtót szívünkbe beengedve Szűz Máriát:

„Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse.” (Lk1,28 és Lk1,42)

Itt megállva visszaemlékezhetünk Szűzanya Gyümölcsoltó Nagyboldogasszony jellemére, ami a fogantatástól a születésig tartó eljövetel-váró időszakot, azaz az Adventet vetíti előre. Hallgassuk meg Mária énekét, mikor benne önmagáról miként tesz tanúbizonyságot.

„Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.” (Lk1,48)

Testvérek!

Ne féljünk a mi templomunkban Erzsébetként üdvözölni a Miasszonyunkat úgy, ahogyan áldott állapotában a kis Jézussal megtette felénk is ezt az utat. Köszöntsük mi is és hálaadó imádságunkkal kérjük óvó anyai kezét.

Boldog és áldott második Adventi ünnepeket!

 

Szűzanya üzenete:

Szeplőtelen fogantatás ünnepe

 Drága Gyermekeim!

Mint szeplőtelen fogantatásnak Anyja, fogadjátok ezen a napon Gyümölcsoltó Nagyboldog szívemet. Azt mondtam, hogy Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás! Ezzel a bemutatkozásommal elsősorban az Én kiválasztott látnokaim találkoztak, majd később ti is megismerhettétek igen közelről. Azt mondom angyalaim:

EXALTATA EST SANTA DEIGENITRIX SUPER CHOROS ANGELORUM.

Így írom szívetekbe ezt a mondatot, hogy ne feledjétek: nemcsak neked, vagy a másiknak, hanem mindenki Anyja vagyok.

Gyümölcsoltó anyai szívemmel, Mária

Testvérek!

Számomra 2007-es év volt az, amikor a gyümölcsoltó szűzanyai jellem értelmet nyert előttem. „Gyümölcsoltó” a szeplőtelen fogantatás másik neve, ami egyfajta védőoltásnak mondható állapot, beoltva nem egy vakcinával, hanem az Istenfiú gyermekkel úgy, hogy szűzies állapota érintetlen maradt, meg nem sérült. Számunkra 2000 éve ez felfoghatatlan állapot, hisz hogyan is tudnánk emberi ésszel felfogni azt, ami egy földöntúli állapot, olyan láthatatlan isteni terv része, mit nem kutatni kell, hanem örvendezni néki.

Azt mondotta az evangéliumi isteni nyelvezet, hogy az Istenfiú gyermek- emberré lett érettünk. (Fil2,6-8) Olyan kézzelfogható örömhír ez, amit mi, emberek birtokolhatunk, de barbár csordaszellemünkben úgy viselkedünk, amivel gyümölcsünk további értékcsökkenését okozzuk.

Vajon képesek vagyunk mindezzel úgy azonosulni, hogy a szeplőtelen gyümölcsoltó szeretet lelki értékként éljen bennünk? Ez az a nap, amikor hálaadó erőnkkel, szívünkkel egyek tudunk lenni Mária fogantatásának szerepével. Legyünk hát méltóak rá!

Áldott II. Adventi ünnepeket!

(Forrás: Ábel médium 2011-es adventi üzenetei)

 

A Jelenlét

(Az üzenetek hordozója egy több mint egyéves lelki szárazság után újra Jézus szolgálatába állt. Alleluja! Dicsőség érte az Úrnak!)

Médium: Köszönöm testvéreimnek, hogy mellettem vannak. Ezek a gondolatok, melyeket napról-napra leírok, nem oktatási célt szolgálnak. A hiányomat pótolják, hiszen így köztetek lehetek valamilyen témával. Tudjátok, az élet tele van titokkal. Amikor Hang könyvet nyitok, akkor Jézus olyan dolgokkal lep meg, ami nekem szól, de mégis mindenkinek. Levelem nem lázadást akar szítani, hiszen a zelóták 2000 éve halottak. Nem azt játssza veletek Jézus, hogy meghalt egy médium, Dombi Ferenc, éljen az új médium! Jézus által is inspirált gondolataim csupán egyfajta részvétel, jelenlét számotokra. Bekapcsolódik a beszélgetésbe, jelenlétet biztosít. Jelen van Jézus, aki kész a ti gondolkodásotokkal párbeszédet folytatni. Hadd csatoljam ide Jézus gondolatát is, aki jelenlétével szintén veletek van.

Jézus: Hadd szóljak közösségeitekhez! Amennyiben az Én nevemben vagytok jelen, annyiban jelen vagyok köztetek. Ezen a téren nagyon kiszolgáltatott vagyok nektek. Kizárólag tőletek függ, hogy ott vagyok vagy sem. Mindig az legyen a szándékotok, hogy jelenlétemet biztosítsátok.

Médium: Ahhoz, hogy megértsük Jézus gondolatát, amit én is többször elmondtam a hang 5/371. levele szerint bizony felmerült bennem hogy Jézus útmutatása elfogadom vagy tehetetlenül belenyugszom abba, amit a másik testvér a fejemhez vágnak és félelem lett rajtam úrrá bólogatok mindarra amit mondanak de ha hagyod hogy a testvérek szavaikkal gondolataikkal elnyomnak engem akkor gyengének tűnök és képtelenné válok arra, hogy közelebb kerüljek Jézushoz vagy a közösségi testvéreimhez. Az eltelt 8 év alatt tapasztaltabb lettem. Az évek múlásával összeszámoltam, mennyi közösségből mentem el: összesen 5-ből. Részben az én hibámból, részben a másokkal kialakult problémáim miatt. Magamra maradtam, de egymagamban tehetetlen voltam. Szűzanyához fordultam majd Jézushoz és végül Péter apostolhoz, aki egy szamaritánus közösségre, az Égi Fáklya Hang közösségre mutatott. Ez a közösség jelképezi azt a főnix madarat, amelyet emberi kéz megölhet, de Isten újra feltámaszt. Erős és képes a fészkében megvédeni bármilyen fiókát.

Azt mondom, hogy egy (médiumon keresztüli) jelenlét mindig biztosítja a védelmet a külső hatásokkal, támadásokkal szemben, miközben erőssé tesz egymással szemben is. Ezért mondjuk azt, hogy ha egymást teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes elmével szeretjük, akkor nincs olyan, aki árthatna nekünk.

Jézus: Amikor beszélgettek vagy saját írásaitokat olvassátok egymásnak, akkor kritika nélkül képtelenség azt elfogadni. Ezért ne féljetek egymást kritizálni és megfeddni, ha a gondolatok nem egyeznek az evangéliumokkal vagy a Hanggal. Ezzel nem bűnt követsz el, hanem szellemileg segíted a másik testvért. Ha az evangéliumtól eltérő tartalmakat fedezel fel benne, akkor merjél szólni, de joggal (megfelelő jogalappal) és ne álnokság vezessen téged.

Azt kértem tőled az írás elején, hogy „A Jelenlét” címet adjad neki, mert lélekkeresztségeddel te mindig Isten jelenlétében vagy! Ebből ember nem törölhet ki, de megfeddhet! Ez legyen a mi közös utunk…

Tékozló fiú

Jézus így talált rá Gyurira, aki a halál torkában mondott IGEN-t feladatára…

Részlet a 371. Hang levélből

  1. válasz: Mondok még pár szót a közösségedről. Amennyiben az Én nevemben vagytok jelen, annyiban jelen vagyok köztetek. E téren nagyon kiszolgáltatott vagyok nektek. Kizárólag tőletek függ, hogy ott vagyok, vagy sem. Neked mindig az kell legyen szándékod, hogy jelenlétemet biztosítsd. Ezt azáltal tudod elérni, hogy kedves vagy a többiekhez, és nem a kritikai szellem erősítése, hanem a tanulási vágy dominál benned. Ez nem azt jelenti, hogy kritika nélkül fogadd el, amit ott hallasz, hanem azt, hogy kérdezz inkább, mint oktass. Addig ne nyugodj, míg kérdéseidre értelmedet megnyugtató választ nem kapsz. Ha azt tapasztalod, hogy e cél érdekében hiába kérdezel, mert nem adnak feleletet, mely megnyugtathatná értelmedet és szívedet, akkor ott kell hagynod a közösséget. Nem a közösségbe járás a cél, hanem az értelmet és szívet megnyugtató ismeretszerzés. Minden közösség azáltal lepleződik le, amit tanít. Ezért aránylag könnyen és gyorsan felismerhető jelenlétem, vagy jelenlétem hiánya, ha azt figyeled, hogy az evangéliumokban föllelhető tanításomhoz hogyan állnak hozzá a jelenlevők. Én senkire sem erőszakolom rá Magamat, de csendben eltávozom onnan, ahol mást fontosabbnak tartanak, mint az evangéliumokban Általam elmondottak megszívlelését.

Jézus Krisztus virágvasárnapi gondolata 2014. 04.13.

Pelikán eteti kicsinyeit

Pelikán eteti kicsinyeit

Mottó: Áldott, aki az Úr nevében jön!

Médium: Uram! Kérlek, áldd meg ezt az üzenetet és add, hogy együtt vonulhassunk be lelkünk Jeruzsálemébe!

HANG: Drága Gyermekem!

Valóban ott vagyok közöttetek. Közösségeiteknek meg kell tanulnia, hogy nemcsak az ünnepek alkalmával vagyok jelen, hanem minden nap. Én tehát nem lehetek akadálya ennek. Újjászületésetek kegyelme arra is való, hogy életetek megváltozzon, könnyebb legyen. Sajnos, azért mondom, hogy sajnos, mert ti a Hang könyvek által a legközelebb vagytok az Atyához, de mégis a leglustább közösségek vagytok. Annyi közöttetek a magát kereszténynek valló ember, de azt kell mondjam mégis, hogy a legtöbb bűnös is.

Ennek a Virágvasárnapnak üzenete a VÁRAKOZÁS. Mindannyiótok egyenként valóban képes arra, hogy Isten Országát keresse, Én pedig azt mondom, hogy ne személyben (magatokban?) gondolkodjatok, hanem egymást szeressétek. Amire a zsidó nemzet képtelen volt, arra ti is képtelenné váltatok. Személyemmel továbbra is az egymásra való figyelésetekben, csapatépítő munkában, egymás szeretetében, buzdításában és megértésében vagyok jelen. Lassan 20 éve képviselem Hang gyülekezeteiteket. Megvallom minden évben a Húsvét előtti napokban, ahogy akkor Jeruzsálemben úgy ilyenkor nálatok jártam lélekben és kerestelek titeket, hogy megüljük az utolsó vacsora emlékét. Bizony, hogy az a terem (cenákulum) üres volt! Hogyan is tölthetne be a Szentlélek egy házat, ha annak minden lakója barátoknál, rokonoknál, vértestvéreknél van? Az Én médiumom által megüzenem országotok gyülekezeteiteknek, menjetek előre és készítsetek elő mindent. Várlak titeket, hogy együtt megülhessük a húsvéti bárányt.

Nagyon szeretlek benneteket és megáldalak a passió lelkének lelkével!

Médium: Ábel
Kontroll: Antal

NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu

Szűzanya gondolata Gyertyaszentelőre 2014.02.05.

Angyali üdvözlet - Radnóti Kovács Árpád

Drága Gyermekeim!

Fogadjátok Gyertyaszentelői áldásomat! Legyetek továbbra is a kapcsolatban egymás mellett kitartó testvérek!

Figyelmeztetésem a kapcsolattartás felé mutat! Közösségeitekben ennek a gyakorlata, mint rózsafüzéretek gyöngyszeme még fel nem fűzött imádság. Számotokra is fontos a kapcsolat. Igen, fontos, hogy ebbe kapaszkodjatok. Emlékezzetek Fiam, Jézus szavára: „Imhol a te anyád” Jn 19,27. Mikor a kezeitekbe veszitek a II. Világosság Rózsafüzérnek szent titkait, vegyétek szívetekbe is. Igen, mikor Fiam, Jézus, kereszten vívta halálának testi tusáját, rátok gondolt, nem önmagára. Megáldotta a kapcsolatot, annak reményét, hogy sohasem maradtok árvákul.

Gyertyaszentelő, ez az a nap, a mi közös Égi gyertyánk napja. Menjetek, mondjátok meg a gyermekeimnek miként szólt hozzátok Anyátok, vagyis én, a Gyertyaszentelő Nagyboldogasszony.

Nagyon szeretlek benneteket!

Gyertyaszentelői szívemmel, Mária

 

Médium: Ábel
Lejegyezte: Julianna Jázmin
Kontroll: Antal

Jelzések
NAGYBETŰ:    A Hang kiemelése
Dőlt betű:        A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype: egifaklya

Jézus Krisztus gondolata 2014.02.05.

Pelikán eteti kicsinyeit

Pelikán eteti kicsinyeit

Jézus Krisztus gondolata

Kérdező: Jászfényszarui kis közösséggel kapcsolatban kérdezem a hangot.

HANG: Először is, a jászfényszarusi emberek esetén nem azt kell vizsgálnotok, hogy milyenek, hanem hogy „Uram, mit tehetek azért, hogy részesedjek abban az örömben, amiben Te mindennap megélsz?”.

Én, Jézus, jelen vagyok a mai napig abban, aki Engem tanulni akar. Valójában az ottani körülmények: POKOL. Ezt ti jobbá tehetitek! Éppen azért lettetek elhívva oda, hogy közösséget kovácsoljatok a Felém haladni akaró emberek számára. Anyám sem hiába van ott közöttetek. Ő is próbál a fejetekbe ésszerű dolgokat beleverni. Tényleg kevés az időtök a ti földi világotokban. A gonosz egyre erősebb. Ez annyit jelent, hogy az ember egyre embertelenebb, olykor már az állat szintjére süllyedve viselkedik. Ezekkel szemben Én is tehetetlen vagyok. Közösségetek azért van, mert dolgotok van egymással. Sokszor elfelejtitek, hogy nem az Én munkámat kell utánozva követnetek. Elég egy karmester egy zenekar levezényléséhez. Nektek az a feladatotok, hogy megmutassátok nekik milyen az, ha egy ige megfogan, hogy gyökeret tudjon teremni. Ez most csak lóg a levegőben.

Tudom, munkátok sokszor idegőrlő tud lenni velük szemben. Erre való a türelem. Kettő igen fontos szempont kell, hogy éljen bennetek. Addig, amíg valaki akar Engem, van ott keresnivalótok. Amíg ők maguktól fel nem mondanak, addig nem küldhettek el a közösségből senkit. Ha viszont az általam felkínált dolgok felől – ami a tanulás, közösségi munka, lelki dolgok mindennapisága – semmifajta együttműködést nem mutatnak, mérlegelhettek, hogy ti érdemesnek tartjátok-e továbbra is fenntartani a kapcsolatot velük szemben vagy sem. Hangsúlyozom, a végső eset velük szemben legyen ez a sokadik próbálkozásotok után.

 Most a közösségi vezető dolga, hogy valami lelki állapotot teremtsen ott. A jelen helyzetre azt tudom mondani, hogy az a ház, ami egyszer tisztává lett téve és aztán elhanyagolva, az nem tiszta. Oda az ördög hetedmagával jöhet vissza. (Mt12,43-45) Most csakis imával segíthetitek őket, ez legyen a ti fegyveretek, ne a szavaitok.

Nagyon szeretlek és megáldalak az okosság lelkével!

 

Médium: Ábel
Lejegyezte: Julianna Jázmin
Kontroll: Antal

NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype: