Életjel

Kép

Kedves Látogatók!

Az Égi Fáklya közösség nevében jelzem, hogy kis közösségünk él és virul Magyarországon és bár az elindított honlap tetszhalott állapotba került pár éve, mellette a Facebook-on a zárt “Dombi Ferenc Hang csoport”-ban aktívak vagyunk a neten is. Aki szeretne hozzánk ilyen módon is kapcsolódni, az kérem jelezze az egi-faklya@freemail.hu címen.

Mindemellett, szeretnénk ezt az oldalt felhasználni arra, hogy korábbi égi üzeneteinket, szellemi kincseinket megosszuk a világgal.

Továbbra is Mennyei Atyánk áldását kérem munkánkra az interneten keresztül is!

Szeretettel:

Antal testvér

A Jelenlét

(Az üzenetek hordozója egy több mint egyéves lelki szárazság után újra Jézus szolgálatába állt. Alleluja! Dicsőség érte az Úrnak!)

Médium: Köszönöm testvéreimnek, hogy mellettem vannak. Ezek a gondolatok, melyeket napról-napra leírok, nem oktatási célt szolgálnak. A hiányomat pótolják, hiszen így köztetek lehetek valamilyen témával. Tudjátok, az élet tele van titokkal. Amikor Hang könyvet nyitok, akkor Jézus olyan dolgokkal lep meg, ami nekem szól, de mégis mindenkinek. Levelem nem lázadást akar szítani, hiszen a zelóták 2000 éve halottak. Nem azt játssza veletek Jézus, hogy meghalt egy médium, Dombi Ferenc, éljen az új médium! Jézus által is inspirált gondolataim csupán egyfajta részvétel, jelenlét számotokra. Bekapcsolódik a beszélgetésbe, jelenlétet biztosít. Jelen van Jézus, aki kész a ti gondolkodásotokkal párbeszédet folytatni. Hadd csatoljam ide Jézus gondolatát is, aki jelenlétével szintén veletek van.

Jézus: Hadd szóljak közösségeitekhez! Amennyiben az Én nevemben vagytok jelen, annyiban jelen vagyok köztetek. Ezen a téren nagyon kiszolgáltatott vagyok nektek. Kizárólag tőletek függ, hogy ott vagyok vagy sem. Mindig az legyen a szándékotok, hogy jelenlétemet biztosítsátok.

Médium: Ahhoz, hogy megértsük Jézus gondolatát, amit én is többször elmondtam a hang 5/371. levele szerint bizony felmerült bennem hogy Jézus útmutatása elfogadom vagy tehetetlenül belenyugszom abba, amit a másik testvér a fejemhez vágnak és félelem lett rajtam úrrá bólogatok mindarra amit mondanak de ha hagyod hogy a testvérek szavaikkal gondolataikkal elnyomnak engem akkor gyengének tűnök és képtelenné válok arra, hogy közelebb kerüljek Jézushoz vagy a közösségi testvéreimhez. Az eltelt 8 év alatt tapasztaltabb lettem. Az évek múlásával összeszámoltam, mennyi közösségből mentem el: összesen 5-ből. Részben az én hibámból, részben a másokkal kialakult problémáim miatt. Magamra maradtam, de egymagamban tehetetlen voltam. Szűzanyához fordultam majd Jézushoz és végül Péter apostolhoz, aki egy szamaritánus közösségre, az Égi Fáklya Hang közösségre mutatott. Ez a közösség jelképezi azt a főnix madarat, amelyet emberi kéz megölhet, de Isten újra feltámaszt. Erős és képes a fészkében megvédeni bármilyen fiókát.

Azt mondom, hogy egy (médiumon keresztüli) jelenlét mindig biztosítja a védelmet a külső hatásokkal, támadásokkal szemben, miközben erőssé tesz egymással szemben is. Ezért mondjuk azt, hogy ha egymást teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes elmével szeretjük, akkor nincs olyan, aki árthatna nekünk.

Jézus: Amikor beszélgettek vagy saját írásaitokat olvassátok egymásnak, akkor kritika nélkül képtelenség azt elfogadni. Ezért ne féljetek egymást kritizálni és megfeddni, ha a gondolatok nem egyeznek az evangéliumokkal vagy a Hanggal. Ezzel nem bűnt követsz el, hanem szellemileg segíted a másik testvért. Ha az evangéliumtól eltérő tartalmakat fedezel fel benne, akkor merjél szólni, de joggal (megfelelő jogalappal) és ne álnokság vezessen téged.

Azt kértem tőled az írás elején, hogy „A Jelenlét” címet adjad neki, mert lélekkeresztségeddel te mindig Isten jelenlétében vagy! Ebből ember nem törölhet ki, de megfeddhet! Ez legyen a mi közös utunk…

Tékozló fiú

Jézus így talált rá Gyurira, aki a halál torkában mondott IGEN-t feladatára…

Részlet a 371. Hang levélből

  1. válasz: Mondok még pár szót a közösségedről. Amennyiben az Én nevemben vagytok jelen, annyiban jelen vagyok köztetek. E téren nagyon kiszolgáltatott vagyok nektek. Kizárólag tőletek függ, hogy ott vagyok, vagy sem. Neked mindig az kell legyen szándékod, hogy jelenlétemet biztosítsd. Ezt azáltal tudod elérni, hogy kedves vagy a többiekhez, és nem a kritikai szellem erősítése, hanem a tanulási vágy dominál benned. Ez nem azt jelenti, hogy kritika nélkül fogadd el, amit ott hallasz, hanem azt, hogy kérdezz inkább, mint oktass. Addig ne nyugodj, míg kérdéseidre értelmedet megnyugtató választ nem kapsz. Ha azt tapasztalod, hogy e cél érdekében hiába kérdezel, mert nem adnak feleletet, mely megnyugtathatná értelmedet és szívedet, akkor ott kell hagynod a közösséget. Nem a közösségbe járás a cél, hanem az értelmet és szívet megnyugtató ismeretszerzés. Minden közösség azáltal lepleződik le, amit tanít. Ezért aránylag könnyen és gyorsan felismerhető jelenlétem, vagy jelenlétem hiánya, ha azt figyeled, hogy az evangéliumokban föllelhető tanításomhoz hogyan állnak hozzá a jelenlevők. Én senkire sem erőszakolom rá Magamat, de csendben eltávozom onnan, ahol mást fontosabbnak tartanak, mint az evangéliumokban Általam elmondottak megszívlelését.

Jézus Krisztus virágvasárnapi gondolata 2014. 04.13.

Pelikán eteti kicsinyeit

Pelikán eteti kicsinyeit

Mottó: Áldott, aki az Úr nevében jön!

Médium: Uram! Kérlek, áldd meg ezt az üzenetet és add, hogy együtt vonulhassunk be lelkünk Jeruzsálemébe!

HANG: Drága Gyermekem!

Valóban ott vagyok közöttetek. Közösségeiteknek meg kell tanulnia, hogy nemcsak az ünnepek alkalmával vagyok jelen, hanem minden nap. Én tehát nem lehetek akadálya ennek. Újjászületésetek kegyelme arra is való, hogy életetek megváltozzon, könnyebb legyen. Sajnos, azért mondom, hogy sajnos, mert ti a Hang könyvek által a legközelebb vagytok az Atyához, de mégis a leglustább közösségek vagytok. Annyi közöttetek a magát kereszténynek valló ember, de azt kell mondjam mégis, hogy a legtöbb bűnös is.

Ennek a Virágvasárnapnak üzenete a VÁRAKOZÁS. Mindannyiótok egyenként valóban képes arra, hogy Isten Országát keresse, Én pedig azt mondom, hogy ne személyben (magatokban?) gondolkodjatok, hanem egymást szeressétek. Amire a zsidó nemzet képtelen volt, arra ti is képtelenné váltatok. Személyemmel továbbra is az egymásra való figyelésetekben, csapatépítő munkában, egymás szeretetében, buzdításában és megértésében vagyok jelen. Lassan 20 éve képviselem Hang gyülekezeteiteket. Megvallom minden évben a Húsvét előtti napokban, ahogy akkor Jeruzsálemben úgy ilyenkor nálatok jártam lélekben és kerestelek titeket, hogy megüljük az utolsó vacsora emlékét. Bizony, hogy az a terem (cenákulum) üres volt! Hogyan is tölthetne be a Szentlélek egy házat, ha annak minden lakója barátoknál, rokonoknál, vértestvéreknél van? Az Én médiumom által megüzenem országotok gyülekezeteiteknek, menjetek előre és készítsetek elő mindent. Várlak titeket, hogy együtt megülhessük a húsvéti bárányt.

Nagyon szeretlek benneteket és megáldalak a passió lelkének lelkével!

Médium: Ábel
Kontroll: Antal

NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu

Szűzanya gondolata Gyertyaszentelőre 2014.02.05.

Angyali üdvözlet - Radnóti Kovács Árpád

Drága Gyermekeim!

Fogadjátok Gyertyaszentelői áldásomat! Legyetek továbbra is a kapcsolatban egymás mellett kitartó testvérek!

Figyelmeztetésem a kapcsolattartás felé mutat! Közösségeitekben ennek a gyakorlata, mint rózsafüzéretek gyöngyszeme még fel nem fűzött imádság. Számotokra is fontos a kapcsolat. Igen, fontos, hogy ebbe kapaszkodjatok. Emlékezzetek Fiam, Jézus szavára: „Imhol a te anyád” Jn 19,27. Mikor a kezeitekbe veszitek a II. Világosság Rózsafüzérnek szent titkait, vegyétek szívetekbe is. Igen, mikor Fiam, Jézus, kereszten vívta halálának testi tusáját, rátok gondolt, nem önmagára. Megáldotta a kapcsolatot, annak reményét, hogy sohasem maradtok árvákul.

Gyertyaszentelő, ez az a nap, a mi közös Égi gyertyánk napja. Menjetek, mondjátok meg a gyermekeimnek miként szólt hozzátok Anyátok, vagyis én, a Gyertyaszentelő Nagyboldogasszony.

Nagyon szeretlek benneteket!

Gyertyaszentelői szívemmel, Mária

 

Médium: Ábel
Lejegyezte: Julianna Jázmin
Kontroll: Antal

Jelzések
NAGYBETŰ:    A Hang kiemelése
Dőlt betű:        A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype: egifaklya

Jézus Krisztus gondolata 2014.02.05.

Pelikán eteti kicsinyeit

Pelikán eteti kicsinyeit

Jézus Krisztus gondolata

Kérdező: Jászfényszarui kis közösséggel kapcsolatban kérdezem a hangot.

HANG: Először is, a jászfényszarusi emberek esetén nem azt kell vizsgálnotok, hogy milyenek, hanem hogy „Uram, mit tehetek azért, hogy részesedjek abban az örömben, amiben Te mindennap megélsz?”.

Én, Jézus, jelen vagyok a mai napig abban, aki Engem tanulni akar. Valójában az ottani körülmények: POKOL. Ezt ti jobbá tehetitek! Éppen azért lettetek elhívva oda, hogy közösséget kovácsoljatok a Felém haladni akaró emberek számára. Anyám sem hiába van ott közöttetek. Ő is próbál a fejetekbe ésszerű dolgokat beleverni. Tényleg kevés az időtök a ti földi világotokban. A gonosz egyre erősebb. Ez annyit jelent, hogy az ember egyre embertelenebb, olykor már az állat szintjére süllyedve viselkedik. Ezekkel szemben Én is tehetetlen vagyok. Közösségetek azért van, mert dolgotok van egymással. Sokszor elfelejtitek, hogy nem az Én munkámat kell utánozva követnetek. Elég egy karmester egy zenekar levezényléséhez. Nektek az a feladatotok, hogy megmutassátok nekik milyen az, ha egy ige megfogan, hogy gyökeret tudjon teremni. Ez most csak lóg a levegőben.

Tudom, munkátok sokszor idegőrlő tud lenni velük szemben. Erre való a türelem. Kettő igen fontos szempont kell, hogy éljen bennetek. Addig, amíg valaki akar Engem, van ott keresnivalótok. Amíg ők maguktól fel nem mondanak, addig nem küldhettek el a közösségből senkit. Ha viszont az általam felkínált dolgok felől – ami a tanulás, közösségi munka, lelki dolgok mindennapisága – semmifajta együttműködést nem mutatnak, mérlegelhettek, hogy ti érdemesnek tartjátok-e továbbra is fenntartani a kapcsolatot velük szemben vagy sem. Hangsúlyozom, a végső eset velük szemben legyen ez a sokadik próbálkozásotok után.

 Most a közösségi vezető dolga, hogy valami lelki állapotot teremtsen ott. A jelen helyzetre azt tudom mondani, hogy az a ház, ami egyszer tisztává lett téve és aztán elhanyagolva, az nem tiszta. Oda az ördög hetedmagával jöhet vissza. (Mt12,43-45) Most csakis imával segíthetitek őket, ez legyen a ti fegyveretek, ne a szavaitok.

Nagyon szeretlek és megáldalak az okosság lelkével!

 

Médium: Ábel
Lejegyezte: Julianna Jázmin
Kontroll: Antal

NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype:

Jézus Krisztus gondolata 2014. 01.18.

Pelikán eteti kicsinyeit

Pelikán eteti kicsinyeit

 

Jézus Krisztus gondolata

Kérdező: Drága Asszonyom!  Életével kapcsolatban kérdéseket feltevő üzenetét megkaptam, amelyet továbbítottam Jézusnak.

Hang: Drága Gyermekem!

Számodra is megadatott az a lehetőség, hogy ne csak mások hallása által ismerj meg Engem, Jézust. Ahhoz hogy személyedhez szólhassak az Én médiumomon keresztül, hosszú és kitartó keresés kellett részedről. Tudom, hogy lelkednek olyan vigasztaló gondolatokra van szüksége, amelyek elősegítik életedet. Problémáddal nem vagy egyedül országotokban. Hidd el, számos a tiédhez hasonló problémával kerestek meg már meg Engem. Sajnos sokan félreértették üzenetemet vagy mondanivalómat, ami a következő: Élethelyzetet, annak jobbátételét, munkahelyet, stb-t senkinek sem tudok adni vagy biztosítani, de lehetőségeket annál inkább! Számodra is ezt tudom felkínálni.

 Ehhez mindenek felett MEGTÉRÉSED a legfontosabb. Amíg életed során nem ezt teszed meg legelső életcélként, addig világi ember vagy és Én tehetetlen veled szemben. Azt is tudnod kell, mielőtt teljesen feleslegesen kétségbe esel, hogy a szegénység Nálam a legnagyobb előny. Olyan erény, ami megtanít helyesen gondolkodni minden embert, így téged is. Miért mondom ezt néked. A ti országotok, amint már a Hang-könyvekben is elmondtam, igen pazarló, jóléti társadalom. Nincs országotokban olyan szegény, aki igazán nélkülözne. Ha van is nélkülöző, az is el tudja látni magát annyira, hogy ne éhezzen. Az, hogy akinek van pénze hová teszi, az ő felelőssége. Ezzel majd csak a halála után lesz dolga, ahogy a Hang-ban is mondottam, amikor idejével és pénzével el kell számolnia.

Mindez arra mutat, hogy te eddig jól éltél, míg most a nélkülözés küszöbén vagy. Ebben a közösségben, elmondhatom, mindenki nélkülöző szegény és jólétű gazdag. Szegény, mert annyijuk van, amit megtérésük után kaptak. Gazdagok, mert kértek és megadatott nékik mindaz, ami az élet szükségletei szerint kellett számukra. Azt mondom néked, hogy most az idő ellened dolgozik. Imádkozz, hogy jeleket és útmutatást kaphass életed további lépéseihez. Most továbbadlak földi édesanyámnak, Máriának.

Szűzanya: Drága Lányom, Erzsébet!

Anyai szívem érett személyednek elmondhatja, hogy mennyire szeret; hogy mennyit imádkozott érted is! Tudnod kell, hogy életed most egy nagyon fontos ponthoz ért. Igen kevesen ragadták meg, aki pedig megragadta, az igen gyorsan elengedte. Mint azt Fiam, Jézus is elmondta, nem a ti kéréseitek teljesítésére és életetek berendezésére vagyunk teremtve, hanem arra, hogy kiragadjunk benneteket onnan. Leveled, lányom, sietségre sarkall (bennünket). Ez nem vezet sehova. Ahhoz, hogy előre juss, hogy mindazt, amit elvesztettél újra megkaphasd, mint lehetőség, neked kell hozzánk igazodni. Nekünk, égieknek nincs már szükségünk megtérésre, tanulásra, megtapasztalásra, bűnelhagyásra. Ez érted van és neked kell, hogy szabad szolgálói leány légy. Elküldelek Filliphez, aki tovább vezet utjaidon.

Gyermekem! Ha szándékod, elhívásod komoly, akkor elhívlak a mostani zarándoklatra, ami Eger városában lesz. Légy tanúja annak, amiután eldöntheted, életed hová akarod kormányozni.

 Szerető szűzanyai szívemmel, Mária

Médium: Ábel
Kontroll: Antal

NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype:

Dombi Ferenc 2013 II.félévi üzenetei

Dombi Ferenc gondolata a Lelki Gyümölcsökről  

2013.11.23.

Drága Barátom!

 Minden egyes kérdésnek örülök, amit elém hozva megmagyarázhatok. Ismét el kell mondanom, hogy sajnos egyre kevesebben kerestek engem. Ennek oka ismeretes. Én azonban beszélek, amikor lehet vagyis üzenetet adok. Válaszolok mindenkinek. Ha csak egy ember lenne a világon, akkor is válaszolnék. Ehhez fűződően nézzük a lelki gyümölcsök mondanivalóját, amely témát igen kevésszer szoktatok vizsgálni, pedig a kereszténység legalapvetőbb szegletköve.

Gal5,22-23 A Lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, mértékletesség.

Ezek meg- vagy meg nem mutatkozása a fejünktől a kis-lábujjunkig lerajzolja azt, hogy ki is az valójában, aki most Isten előtt megvizsgáltatik. Sokszor mondtam, hogy a megtérés igazi alapelve (útja) az evangélium lelki szemmel való látása. Isten legyen az, aki az én szememen keresztül megláthatja az evangéliumi fejezet ezen mondanivalóját. Ez a fejezet pedig annyit kér tőletek: ha valaki rossz szóval közelít, mosolyogj, legyints rá! Így érünk el a lelki gyümölcsök értelmezéséhez. Mi a lelki gyümölcs eredete. Magában a szóban is benne volt: Az Édenkert egyik fáján volt.

1Mózes2,9 Sarjasztott az ÚRisten a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját.

1Mózes2,16-17, És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. 16Ezt parancsolta az ÚRisten az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, 17de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.

 Róm12,9 A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, 10a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, 11a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. 12A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. 13A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 14Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. 15Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. 16Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. 17Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 18Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. 19Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr. 20Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.” 21Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

 Vagyis a lelki gyümölcs annak a fának a gyümölcse, amelyről Ádámnak szabad volt ennie, de nem élt vele: az Örök Élet fája. Testvérek! Nem bocsátkozok részletes magyarázatba, akkor sohasem lenne vége a rövidre tervezett üzenetemnek.

Dombi Feri bácsi gondolata    

2013.10.11.

Testvérem, Antal!

 Újjászületésed óta nem sok gondolatot intéztem feléd, ezért engedd meg, hogy ebből most pótoljak írásban is. 2010 óta ideátról folyamatosan figyelem lelki munkád és fejlődésed. Számodra a legnagyobb kihívás önmagad részéről az igazság rendjéből az irgalom rendjébe való átlépés volt. Ez 2 év után már csak egy mosoly.

Te egy nagyot léptél előre követve a lelkiismeretedet, ami igen, hogy úton-maradást eredményez. Mikor megkaptad újjászületésed ajándékát, nagy kincset kaptál kezedbe. Nagy kincset, mert hordozójává váltál valaminek. Ezalatt pedig a szolgálatodat értem, amely egy kis közösség vezetése, egybetartása. Ez egy karizma, amelyet igen jól kezelsz, vezetsz, amihez elismerésemet fejezem ki. Vigyáznod kell azonban, hogy ezen belül minden benne élő tagnak a szabadságjoga sértetlen maradjon a nem ártás, megbocsátás, mindig szeretés mérlegén.

Barátom! Most neked annak az útnak láthatósága (meglátása, megértése) kell, amely nemcsak üdvösséged záloga, de az életed is. Enélkül nemcsak közösséget, de szeretet sem tudsz tovább építeni magadbanAzt is meg kell értened, hogy Inárcson Ö. b.-nak a maga szintjén kell irányítania a közösségét, amiben igen sok az összevisszaság a mai napig. Én, Feri bácsi, nem ragaszkodom hozzá (t.i. a közösséghez), bár szívemen viselem dolgait. Amiért nem ragaszkodom hozzá, arra egyszerű a magyarázatom. Nálatok, a földön egyházak, szerzetesrendek, közösségek alakulnak, jönnek-mennek, amelyek egyfajta céleszközök azok számára, kik ezekbe kapnak elhívást a maguk lelkiismerete szerint. Azért céleszköz, mert nem a közösséggel üdvözülünk, hanem lelkünkben külön-külön.

Számomra nagyon fontos, hogy építsd tovább a Jézus által kapott aklot. Ha csak áll önmagában, könnyen a semmibe morzsolódik. Nem kétségbe kell esned. Találj ki benne új dolgokat. Fedezd fel a sáfárságodat. Ezekben, mint mindig, segítségedre tudok lenni.

Testvéri és baráti szeretettel,

Dombi Ferenc

Dombi Feri bácsi gondolata      

2013. 07. 22.

Drága kis közösségi csoport! (ÉFHK)

Eddig rólatok, mint a nagy Hang közösség 3. kisebb csoportja, csak jót tudtam mondani. Beleértve magamat Feri bácsiként, persze lélek szerint ide sorolom. Most helyettetek szégyellem magamat közöttetek. Egy ember józan jelenlétén kívül, mindannyitok elfelejtette, hogy Isten országába igyekszik. Akkora érthetetlenség van közöttetek, hogy most az angyalok sem tudják, mit tegyenek. Így nem tudok közöttetek lenni. Ahogyan megfigyelhettem gondolkodásotokat továbbra is szükséges a gondolkodás átalakítás közöttetek. Látom, sok az unatkozó keresztény. Úgy viselkedtek, mintha semmi dolgotok sem lenne. Én, Feri bácsi nem azért vagyok, hogy minden utánatok hagyott szennyest kimossak. Borzasztóan gyorsan össze kellene kapnotok magatokat. Mielőtt az utolsó szalmaszál is elég köztetek. Tudjátok a nemrégiben kapott Kármelhegyi Szűzanyai üzenetet. (2013.07.07. „Előttünk van, látjuk igyekezeteteket, de higgyétek el, ez mind nem elég ahhoz, hogy Fiam, Jézushoz kerüljetek. Ezekre amit igyekezetképpen tesztek, közösségfeladatként, sok közösségben élő ember képes. Nektek Velünk Isten kertjében kellene feltétlen szeretetben munkálkodnotok!”.)

Ami egyszerűbben így hangzik, látják az Égiek az igyekezeteteket, szándékaitokat, de azok nagy része földi értelmetlen kívánságok, míg ezek nem fordulnak át, mint ősszel ásáskor a föld, az Égtől kapott tálentumok, addig értéktelenek, és Isten országa számotokra mint mindennapi elérés M.o. és Izrael közti távolság, gyalog. Ezeket a gondolatokat, mintha a szél fújta volna el, a fületek mellett. Ez a találkozó csoportaitokra nézve szél fülemnek, szememnek pedig öröm és bánat. Hogy értsétek ezt is: sok volt az önakarat benne, nem voltatok képesek egy akaraton lenni, nem volt sehol a lélek felemelkedése.

Barátaim! Ne kelljen már sokadjára is elmondanom. Ha valamibe bele akartok fogni, ebből az esetből tanulva, sohasem így tegyétek, mert így a birkanyájat vezetik. Szerintetek a szentlélek hol foglal közösségeitekbe helyet? Ő, hangsúlyozom, a buszon a buszsofőr. Nem a közösségnek csomaghordója. Nevetséges, de sajnos sok közösségben a mai napig így van.  Ha egy ilyen közösségi zarándoklatba bele akarunk fogni, akkor ez, az első. Második: Jézus és Szűzanya útmutatása. Utána a médium, akinek jelenlegi problémáját megértem, lehet rá haragudni, de ő nem hiába dolgozik mindennap nektek. Az Égiek közvetlenül őt mozgósítják felétek, és ezek után jöhet az adott táborvezető a csoporttal. Hangsúlyozom, ez a keresztényi közösségbe adott rend. Mert Isten a Rend Istene, nem a káoszé.

Másik, amiért ismét szólnom kell hozzátok, az a másik testvérrel való viselkedés. Egy testvért nem irányítunk, fegyelmezünk, nem förmedünk rá, nem hozunk ellene tiltó szabályzatot és nem válogatjuk meg. (10 szűz példázata) Most ez köztetek igen sűrűn megesik. Ezt nem nekem kellett volna észrevenni, hanem nektek. Amit ti közösen döntésképpen megtehettek, az a következő: aki ezek szerint akar közösséget vezetni, vagy tagja lenni, vagy eszerint élni benne, hangsúlyozom bárki közöttetek, aki ezt a viselkedést észreveszi, jelzi a közösségnek és ezek után sem változtat a viselkedésén megkérheti, hogy csendben menjen el, mert önmagán kívül más közösségi testvér akármilyen közösségi viselkedést tanúsít, nem küldheti el. Mert az ilyen ember nem közösségbe akar jönni, hanem rombolni. Ezeket első és utolsó gondolatként szeretném elmondani, végre legyetek egy kicsit komolyak magatok felé.

Dombi Ferenc

Médium: Ábel tanítvány
Kontroll: Antal tanítvány

Jelzések
NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype: egifaklya

Jézus Krisztus 2013-as 2. félévi gondolatai egyben

Pelikán eteti kicsinyeit

Pelikán eteti kicsinyeit

Jézus Krisztus gondolata

Nyílt levél a Hang Közösségeknek

2013.08.29.

Hang: Drága Gyermekeim!

Lassan véget ér az aratásnak ideje. Látjátok milyen, ha benneteket is megrostálnak. Akik megmaradnak ezen idők alatt a hitben, azok Enyémnek mondatnak. JnJel13,14-18; Jn3,16

Ne aggodalmaskodjatok, sem ne féljetek. Akik gyülekezetetekben valának, azok nem mind búzamezőről valók, mert ti magokként egyformák vagytok méretben és nagyságban. Mikor földbe vetnek és növekedni kezdtek, akkor láttatik meg, hogy közületek ki a konkoly és ki a búza. Mindezek mikor együtt nőnek, akkor eljő az első aratásnak ura, aki elsőnek kitépi a gyökér nélküli búzaszálakat. Majd eljő a második arató, aki az övéit kiválogatva arat. Majd a harmadik, aki csakis az érett aranybúzaszálakat aratja le. Mt13,18-30

 A ti hang gyülekezeteteknek megmondattak mindezek. Nézzetek 17 év után magatokra! Mind gyökérnélküliek vagytok! Mibe kapaszkodnátok, ha nincs gyökeretek? Beszéltek Isten országáról, de igen messze vagytok még tőle. Azt mondom néktek, mit János apostol is megírt rólatok: „Rettenetes ősz közeleg”.

 JnJel14: Vidám aratás és rettenetes ősz 14 És láttam, és íme volt egy fehér felhő; és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló.  15 És más angyal jött ki a templomból, nagy szóval kiáltva annak, aki a felhőn ült: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt. 16 Bocsátotta azért, aki a felhőn ült az ő sarlóját a földre; és learattatott a föld.17 És más angyal jött ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt.18 Más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltotta nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, ezt mondva: Bocsásd a te éles sarlódat és szedd meg a föld szőlőjének gerezdjeit; mert megértek annak szőlői. 19 Bocsátotta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába. 20 És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zabolájáig, ezerhatszáz futamnyira.

 Ahelyett, hogy a másik testvérnek dolgai után szaladgálnátok, a magatok lelke miatt aggodalmaskodjatok. Míg lélegzik a közösség szellemisége, bizony mondom néktek, addig él! De azt is mondom néktek, ahogy a zsidó nemzedéknek hite is próbára tétetett és elvesztek, ti sem menekültök meg ez elől! Ez20,2-29; Ez20,30-44

 Ez a Nyílt-levél arra int benneteket, hogy lelketekért küzdjetek. Hiába vagytok egymásnak, nem tudjátok a másikat megmenteni. Hogyan is tudnátok, ha lelketekben nem tudjátok mi van. Lk8,19-21 Építsétek továbbra is az Én Egyházamat. Ez az ami az utolsó békesség időben megment benneteket. Ez a gyülekezeteitek záloga.

 Nagyon szeretlek és megáldalak a szabadság lelkével!

Médium: Ábel testvér
Kontroll: Antal testvér

 

Jézus Krisztus vasárnapi gondolata

2013.09.01.

Hang: Drága Gyermekeim!

 Ezen a vasárnapon újra említést teszek arról, miért adatott Tőlem felétek a Hang. A Hang maga a SZERETET, ami épít, buzdít és vigasztal. Aki már találkozott vele és benne Velem, az megtapasztalhatta milyen is az, ha Isten szólít meg valakit. Kielégíti minden rejtett életkérdését. Azonban a mai napig igen helytelenül kezelitek ennek ismeretét.  Magyarország nem választott nemzedék. Attól függetlenül, hogy Magyarországon megszólal a Hang, az ország népéről továbbra is az a véleményem, amit már egyszer kifejtettem a Hang könyvek oldalain. (Pl. 1502. levél) Hordozói vagytok az IDEÁNAK. Annak az Istentől jövő megszólításnak, amit igen, hogy rajtatok kívül sokan akarnak látni, hallani. Közösségeitek, amely sok felé szakadt, azért olyan amilyen, mert még nem lát és nem hall. Aki a szeretet útján akar járni, annak ott kell elkezdeni, ahol és ami 15 éve nem arat sok sikert nálatok. Bizony, magatok megismerésével kell kezdjétek. Aki képessé teszi önmagát, azaz aláveti magát az ilyen önvizsgálatnak, az később képessé teszi magát arra is, hogy mindenki tükre legyen.

A Hangban olyan dolog nincs, ami az emberek gondolkodására jellemző: vagyis hatalomszerzés fegyverként mások ellen. A Hang csupán rólatok ír. Feleleveníti azokat a problémákat, amelyek megannyi szúró tüske testeteken. Önmagatoknak vagytok gyógyítói Általam. Amikor ma ezt az üzenetet megkapjátok, magatokra ismerhettek benne. Ne az adott üzenethordozót nézzétek, hanem rajta keresztül Engem. Ne a félelem, a harag, a fájdalom adjanak fátylat szemeitek láttatására az üzenet olvasásakor. Mert ezek nem az enyéim. Szeresd ellenségedet! Most azt mondom, hogy ne csak őket, hanem minden embert is. Te légy a megbocsájtó! Akkor boldog vagy mert az emberek is megbocsájtanak szívednek.

Nagyon szeretlek és megáldalak ennek a napnak örömhírével!

Médium: Ábel testvér
Kontroll: Antal testvér

 

 

Jézus Krisztus gondolata

2005.-2013. Ábel-Jonatán médium 8. évi lélekkeresztségének napja

2013.10.05.

Hang: Drága Tanítványok!

Újabb állomáshoz érkeztetek. Ez a nap nemcsak egy olyan megemlékezés, amit minden ember szokott tenni. Ti valódi megemlékezést tesztek a Hang szellemiségében, vagyis Nekem. Én, Jézus, ezeket a gondolatokat, amelyeket nap-mint nap kijelentek, rátok bízom. Így számotokra ezek olyan igazak, amilyen mértékben ti Hozzám igazodva, Engem követve komolyan veszitek. Sok Hozzám igazodó, mára már ideát élő lélek van.  Ők is fognak nektek külön-külön gondolataikkal beszélni.

Én erre a napra üdvösséget hoztam házaitokra a Lk19,9 szerint. Mert bizony, Péterhez hasonlatosan, a következő tanítványomnak (D.F.) is azt mondottam „Legeltesd az Én bárányaimat” Jn21,15 mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett a Lk19,10 szerint. Igen, mert elveszett bennetek a hit, a remény és a szeretet. Aki nektek adatott legeltetett benneteket Istennek ama mezején. Ő is ember. Tette a maga lelkiismerete szerint azt, amit csak meg tudott tenni. Sokan ennél többet kívántak tőle, ami jól tudjátok fizikai lehetetlenség. Azért volt lehetetlen számára, mert nem a nevelés volt a feladata, hanem az egyben tartás. Én is azt tettem. Keresés és megtartás. Ezen kívül egy közösségben a megmaradás mindenki saját hozzáállásán múlik. Mint mondottam, nem az Én tanítványomon, Feri bácsin múlt.

Mondhatom mindezek után nektek, hogy a világban ismét egy „Pál tanítvány” adatott, aki jól megtanított benneteket arra, hogy milyen mindenkinek a maga fényesre tisztított tükre. Ez a tanítvány nem kegyetlenebb Iskariótes Júdásnál a tizenkettőből, de a maga lelkében rosszabb Pálnál. Elmondom, hogy miért. Világotokban egyetlen egy ember volt, aki lélekben ostoba volt. Ostoba, mert szíve helyett a pénzre hallgatott. Én, Jézus, rajta kívül senki teremtett emberre nem emeltem szavamat ilyen mértékben. Ilyen módon ti pedig a Lk19,11-27 szerint ítéltetek felette, ami megérthető, hiszen korábban Saulként bánt veletek. Azért engedtem gyülekezeteitekbe, hogy ilyen legyen, mert ti is gonoszak vagytok önmagatok szeretésében. Azt mondom néktek, míg ti ellene semmit sem tehettek elfordulásotokon kívül Én, Jézus, más médiumot, amíg ő él, nem adok a világra.

 Azt mondom néki 8. lélekkeresztségének napjára: Őrizd az Én juhaimat! Jn21,16

Médium: Ábel tanítvány
Kontroll: Antal tanítvány

Jelzések
NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype: egifaklya

Jézus Krisztus vasárnapi gondolata 2013. 05.25.

Pelikán eteti kicsinyeit

Pelikán eteti kicsinyeit

HANG: Drága Gyermekeim!

Ez a vasárnapi gondolatom gyülekezeteteknek (ÉFHK) újra ajtót nyit Hozzám bevezetve titeket a BŰNBÁNAT TEMPLOMÁBA, ahol az a lelki oltár vár, amelyen a magatok feláldozott élete van. Tanuljatok Tőlem alázatot! Én megtanítalak titeket miként kell ezen a földi úton járni, ami csupa megpróbáltatás és szenvedés. Nektek ezen az úton SZERETNETEK kell mindenkit feltétel nélkül! Ne ti mérlegeljetek!

Most azt mondom néktek, nézzetek Dávidra vagy Mózesre. Legyetek ti is azok, mert csak ha azokká váltok érthetitek meg, hogy a „Hang gyülekezet” nevet, amely ajtótokra íratott, miért is választottam.

Most pedig, a vasárnap örömhírére legyetek áldottak. Tudjatok azzá válni, mert Mennyei Atyám így tud befogadni benneteket is. Figyeljetek anyám, Mária szavára, aki azért lehet ma köztetek, mert az Atya így akarta. Továbbra is legyen nyitva ajtótok. Sok a bebocsátandó ember, de kevesen térnek be hozzátok. Imádkozzatok értük, hogy felismerjék cselekedeteiteket és maguk dönthessenek úgy, hogy be akarnak térni hozzátok.

Nagyon szeretlek és megáldalak a békesség lelkével.

Médium: Farkasdy György / Ábel tanítvány
Kontroll: Balogh Ákos / Antal tanítvány

Jelzések
NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype: egifaklya

Jézus Krisztus gondolata 2013. 05.14.

Pelikán eteti kicsinyeit

Pelikán eteti kicsinyeit

HANG: Drága Gyermekeim!

Előző, pünkösdi levelem gondolata áldást küldött szíveitekbe. Most ez a levél személy szerint is gondolatokat ad Tőlem felétek arról, amelyek régen történtek közösségeitekben.

Drága Gyermekem, Antal!

Életedre nézve nagyon fontos, hogy lámpásod vizsgálat alatt legyen. Folyamatosan keresd azokat a lehetőségeket, amelyek életedre nézve megoldást adhatnak. Ez nálad, mint láthatod, addig tart, míg a tested autója teljesen le nem fullad.

Most abban az állapotban vagy, amire már régebben tettem hasonló utasítást. Át tudtad lépni az igazság rendjét, hogy az irgalmasság rendjét szolgáljad, melyben a te szíved szeretete érintetlen (megingathatatlan?). Mi sem tanúsítja ezt jobban, mint az, hogy ebben az évben mennyi anyagi kár ért téged. Azok, amelyek igencsak megosztották a közösséget és jelenleg is megoldandó problémák. Mint tudod, aki kárt okozott, azzal levélben is közöltem kármegtérítési kötelezettségét. Szíved joga, hogy hogyan bocsátasz meg néki. Amit figyelmedbe ajánlok, az a HARAG, amelytől minden Hozzám tartozó tanítványomat óvok.

Te valóban az Én tanítványom vagy! Megtanultál a megbocsátás eszközével bánni. Most ez a találkozó megmutatja, hogy milyen fontos eszköz mellé a BŰNBÁNAT, ami a harmadik eszközt is megmutatja, mire szavad legyen: IGEN – IGEN, NEM – NEM. Valóban szükséged van-e médiumra? Tudod, hogy ő is csak egy eszköz. Sok oldalról nézheted, vizsgálgathatod, megítélheted. Rajtad áll, hogy eldöntsd, hiteles-e számodra. Ez a levél Tőlem, a te Jézusodtól olyan tükör, amibe igen mélyen bele kell nézned. Keresned kell a bűnbánat szó értelmét, csakis ezután értheted meg, kire mondhatom azt, hogy EMBER.

Nagyon szeretlek és megáldalak a szeretetadás lelkével!

Médium: Ábel
Kontroll: Antal

Médium: Farkasdy György / Ábel tanítvány
Kontroll: Fillip tanítvány és Balogh Ákos / Antal tanítvány

Jelzések
NAGYBETŰ:  A Hang kiemelése
Dőlt betű:       A kontroll kiegészítése
Vastag betű: A kontroll kiemelése

Kapcsolat:   egi-faklya@freemail.hu  –  Skype: egifaklya